ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Aqua Aerobic


Δικαιολογητικά: Βεβαίωση δερματολόγου & βεβαίωση παθολόγου ή καρδιολόγουBaby Swimming

Δικαιολογητικά παιδιού: Βεβαίωση παιδιάτρου
Δικαιολογητικά γονιού: Βεβαίωση δερματολόγου
Πιγκουινάκια 1: 3-6 Μηνών
Πιγκουινάκια 2: 6-12 Μηνών
Πιγκουινάκια 3: 12-18 Μηνών
Πιγκουινάκια 4: 18 Μηνών και άνωΑκαδημίες


Δικαιολογητικά: Βεβαίωση παιδιάτρουΚοινό & Personal


Δικαιολογητικά: Βεβαίωση δερματολόγου & βεβαίωση καρδιολόγου ή παθολόγου

(c) 2022 Swim Academy
All rights reserved.