Δικαιολογητικά Εγγραφής

Aqua Aerobic 

Δικαιολογητικά: Βεβαίωση δερματολόγου & βεβαίωση παθολόγου ή καρδιολόγου


Baby Swimming

Δικαιολογητικά παιδιού: Βεβαίωση παιδιάτρου
Δικαιολογητικά γονιού: Βεβαίωση δερματολόγου

Πιγκουινάκια 1: 3-6 Μηνών
Πιγκουινάκια 2: 6-12 Μηνών
Πιγκουινάκια 3: 12-18 Μηνών
Πιγκουινάκια 4: 18 Μηνών και άνω


 Ακαδημίες

Δικαιολογητικά: Βεβαίωση παιδιάτρου


 Κοινό & Personal

Δικαιολογητικά: Βεβαίωση δερματολόγου & βεβαίωση καρδιολόγου ή παθολόγου  Κανονισμός Λειτουργίας  Ανακοινώσεις Συχνές Ερωτήσεις  
           
  Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Ελευθερίου Βενιζέλου 3α &
33ης οδού – Ελληνικό
(πίσω από το μετρό
στάση Ελληνικό)
Τ.Κ.: 16674

Xάρτης


ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

Τηλ. / Φαξ: 210 9635337

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επικοινωνία