Κοινό / Personal
ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
08:30 - 09:30
Κοινό

 08:30 - 09:30
      Κοινό

08:30 - 09:30
Κοινό
 08:30 - 09:30
     Κοινό

08:30 - 09:30
     Κοινό

08:30 - 09:30
Κοινό
           
           

Κ Ο Ι Ν Ο 
Μηνιαία συνδρομή 
 
2 φορές/εβδομάδα: 40€    3 φορές/εβδομάδα:60€    5 φορές/εβδομάδα:70€
Τρίμηνη συνδρομή
2 φορές/εβδομάδα:105€   3 φορές/εβδομάδα:160€   5 φορές/εβδομάδα:185€
Εξάμηνη  συνδρομή
2 φορές/εβδομάδα:200€   3 φορές/εβδομάδα:300€   5 φορές/εβδομάδα:360€ 
Εντεκάμηνη  συνδρομή
2 φορές/εβδομάδα:350€   3 φορές/εβδομάδα:530€   5 φορές/εβδομάδα:615€

P E R S O N A L
Μεμονωμένη: 35€  10 επισκέψεις: 300€  15 επισκέψεις: 375€
Κόστος εγγραφής: 15€ 
Κόστος μεμονωμένης  συνδρομής :  8€

Δικαιολογητικά ΚΟΙΝΟ &  PERSONAL:  Βεβαίωση δερματολόγου & βεβαίωση καρδιολόγου ή παθολόγου