Κοινό / Personal

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
08:30 - 09:30
Κοινό

08:30 - 09:30
Κοινό

08:30 - 09:30
Κοινό
 08:30 - 09:30
Κοινό

08:30 - 09:30
Κοινό

08:30 - 09:30
Κοινό
           

ΚΟΙΝΟ 
Μηνιαία συνδρομή 
 
2 φορές/εβδομάδα: 40€  •  3 φορές/εβδομάδα: 60€  •  5 φορές/εβδομάδα: 70€
Τρίμηνη συνδρομή
2 φορές/εβδομάδα:
105€  •  3 φορές/εβδομάδα: 160€  •  5 φορές/εβδομάδα: 185€
Εξάμηνη  συνδρομή
2 φορές/εβδομάδα:
200€  •  3 φορές/εβδομάδα: 300€  •  5 φορές/εβδομάδα: 360€ 
Εντεκάμηνη  συνδρομή
2 φορές/εβδομάδα:
350€  •  3 φορές/εβδομάδα: 530€  •  5 φορές/εβδομάδα: 615€
PERSONAL
Μεμονωμένη: 35€   10 επισκέψεις: 300€  15 επισκέψεις: 375€
• Κόστος εγγραφής: 15€ 
Κόστος μεμονωμένης  συνδρομής :  8€

Δικαιολογητικά ΚΟΙΝΟ &  PERSONAL:  Βεβαίωση δερματολόγου & βεβαίωση καρδιολόγου ή παθολόγου