Αποκατάσταση

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13:00-14:00

- 13.00-14.00 - 13.00-14.00

 

Κόστος μηνιαίας συνδρομής   
2 φορές/εβδομάδα: 55€          3 φορές/εβδομάδα: 75€
Κόστος δίμηνης συνδρομής
2 φορές/εβδομάδα: 100€        3 φορές/εβδομάδα:135€
Kόστος τρίμηνης  συνδρομής
2 φορές/εβδομάδα:145€        3 φορές/εβδομάδα:198€

Κόστος εγγραφής: 15€ 
Κόστος μεμονωμένης  συνδρομής :  8€

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓHΤΙΚΑ : Βεβαίωση δερματολόγου & καρδιολόγου ή παθολόγου