Το κολύμπι στα καλύτερα του

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Aqua Aerobic 

Δικαιολογητικά: Βεβαίωση δερματολόγου & βεβαίωση παθολόγου ή καρδιολόγου


Baby Swimming

Δικαιολογητικά παιδιού: Βεβαίωση παιδιάτρου
Δικαιολογητικά γονιού: Βεβαίωση δερματολόγου

Πιγκουινάκια 1: 3-6 Μηνών
Πιγκουινάκια 2: 6-12 Μηνών
Πιγκουινάκια 3: 12-18 Μηνών
Πιγκουινάκια 4: 18 Μηνών και άνω


 Ακαδημίες

Δικαιολογητικά: Βεβαίωση παιδιάτρου


 Κοινό & Personal

Δικαιολογητικά: Βεβαίωση δερματολόγου & βεβαίωση καρδιολόγου ή παθολόγου