Το κολύμπι στα καλύτερα του
AQUA AEROBIC - AQUA POWER - AQUA X TRAINING
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
Aqua 
Aerobic

09:00 - 10:00

Aqua 
Aerobic

09:00 - 10:00

Aqua 
Aerobic

09:00 - 10:00

Aqua X
Training

13:30-14:30

Aqua
Aerobic

20:30-21.30

Aqua X
Training

20:30-21.30

Aqua
Aerobic

20:30-21.30

Aqua X
Training

20:30-21.30

Aqua
Power
20:30-21.30


Δικαιολογητικά: Βεβαίωση δερματολόγου & βεβαίωση παθολόγου ή καρδιολόγου